knitting abbreviations (E-NL)

knitting abbreviations – brei afkortingen (vertaling engels-nederlands)

engels                                                                      nederlands
k           knit  ………………………………………………  r.       recht breien
p           purl  ……………………………………………… av.     averecht breien
CO        cast on  ……………………………………………..     opzetten
BO        bind off  …………………………………………….      afkanten
rnd        round   …………………………………………  T      toer bij rondbreien
row            ……………………………………………….  T      toer bij heen en weer breien
sts        stitches  ………………………………………. st.     steken
ndl        needle   ……………………………………….  nld.    naald
circ        circular needle     ………………………………..    rondbreinaald
dpns     double pointed needles     …………………..      naalden zonder kop
M           marker     ………………………………………..      markeerder
RS         right side   …………………………………… GK    goede kant
WS        wrong side  …………………………………  VK    verkeerde kant
LHndl    left hand needle   ……………………………..      linkernaald
RHndl    right hand needle  …………………………..       rechternaald
tbl          through back loop   ………………………….     door de achterzijde van de steek
s            slip  …………………………………………  afh.    afhalen
sM         slip marker  ……………………………………….   markeerder afhalen
kfb         knit through the front  …………………………   brei recht in de voor- en
…………. and back loop of the same stitch                achterzijde van de steek
pfb         purl through the front …………………………    brei averecht in de voor en
…………. and back loop of the same stitch                  achterzijde van de steek
m1L      make 1st left increase   ………………..  m1L    naar links wijzende meerdering

With the left needle pick the strand between 2 stitches, from front to back and knit through the back loop.

Neem met de linkernaald het draadje tussen 2 steken vanaf de voorkant op. Brei recht, langs achter insteken.

………….

………….

m1R    make 1st right increase …………………  m1R    naar rechts wijzende meerdering

………….

With the left needle pick the strand between 2 stitches, from back to front and knit through the front loop.

Neem met de linkernaald het draadje tussen 2 steken vanaf de achterkant op. Brei recht, langs voor insteken.

………….

……………………..

………….

m1p    make 1 purlstitch    …………………………. m1av    averechte meerdering

With the left needle pick the strand between 2 stitches, from back to front and purl through the front loop

Neem met de linkernaald het draadje tussen 2 steken vanaf de achterkant op. Brei averecht, langs voor insteken.

………….

k2tog    knit 2 sts together    ……………….       2r. sbr.    2 steken recht samen breien 
…………. 1st decreased (to the right)                     (naar rechts wijzende mindering)
ssk        slip slip knit    ……………………..     2 afh. 2sbr. 1st steek recht afhalen,
               1st decreased (to the left)                             2de steek recht afhalen,
………………………………………………………………….linkernaald van achter naar
…………………………………………………………………voor door de 2 steken steken
……………………………………………………………………. en samenbreien.
…………………………………………………………….. (naar rechts wijzende mindering)

2 thoughts on “knitting abbreviations (E-NL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s